• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2017
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 81/2017/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
09/08/2017 Văn bản được ban hành 81/2017/TT-BTC
01/10/2017 Văn bản có hiệu lực 81/2017/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.