• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/02/2009
Lịch sử hiệu lực: Pháp lệnh 08/2008/PL-UBTVQH12
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
27/12/2008 Văn bản được ban hành 08/2008/PL-UBTVQH12
01/02/2009 Văn bản có hiệu lực 08/2008/PL-UBTVQH12
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.