• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 23/09/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 01/05/2013
Lịch sử hiệu lực: Nghị định 93/2008/NĐ-CP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
22/08/2008 Văn bản được ban hành 93/2008/NĐ-CP
23/09/2008 Văn bản có hiệu lực 93/2008/NĐ-CP
01/11/2009 Được bổ sung 74/2009/NĐ-CP Xem tại đây
01/05/2013 Văn bản hết hiệu lực 93/2008/NĐ-CP
01/05/2013 Bị thay thế 22/2013/NĐ-CP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.