• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 23/07/2000
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 1983/2000/QĐ-UB
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
13/07/2000 Văn bản được ban hành 1983/2000/QĐ-UB
23/07/2000 Văn bản có hiệu lực 1983/2000/QĐ-UB
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.