• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 15/06/2015
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 119/2010/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
10/08/2010 Văn bản được ban hành 119/2010/TT-BTC
01/10/2010 Văn bản có hiệu lực 119/2010/TT-BTC
25/12/2010 Được bổ sung 179/2010/TT-BTC
15/06/2015 Văn bản hết hiệu lực 119/2010/TT-BTC
15/06/2015 Bị bãi bỏ 1 phần 58/2015/TT-BTC Xem tại đây
01/04/2017 Bị thay thế 14/2017/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.