• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/02/2011
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 04/2011/TTLT-BTTTT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
10/01/2011 Văn bản được ban hành 04/2011/TTLT-BTTTT-BTC
22/02/2011 Văn bản có hiệu lực 04/2011/TTLT-BTTTT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.