• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 29/03/2015
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
12/02/2015 Văn bản được ban hành 23/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT
29/03/2015 Văn bản có hiệu lực 23/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.