• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/03/2013
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 484/QĐ-BNN-VP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
12/03/2013 Văn bản được ban hành 484/QĐ-BNN-VP
12/03/2013 Văn bản có hiệu lực 484/QĐ-BNN-VP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.