• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2019
Về việc ban hành Quy định hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Long An
Số ký hiệu 30/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành 09/07/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/08/2019
Nguồn thu thập bản chính văn bản Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực
  • Công nghệ thông tin,điện tử
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Chủ tịch Trần Văn Cần
Phạm vi
  • TỈNH LONG AN

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.