• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 15/04/2014
Hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính
Số ký hiệu 07/2014/TT-BTP Ngày ban hành 24/02/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/04/2014
Nguồn thu thập Công báo số 343+344, năm 2014 Ngày đăng công báo 22/03/2014
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Bộ trưởng Hà Hùng Cường
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.