• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/01/2020
Về việc sửa đổi một số quy định tại Điều 2 Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Long An
Số ký hiệu 02/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành 08/01/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 20/01/2020
Nguồn thu thập bản chính văn bản Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Bổ trợ tư pháp
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Chủ tịch Trần Văn Cần
Phạm vi
  • TỈNH LONG AN

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.