• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 26/11/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 15/02/2016
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Ban Tôn Giáo
Số ký hiệu 48/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành 16/11/2010
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 26/11/2010
Nguồn thu thập Công báo tỉnh Long An Ngày đăng công báo 30/12/2010
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Tôn giáo
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Chủ tịch Dương Quốc Xuân
Phạm vi
  • TỈNH LONG AN

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ theo Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 15/02/2016 của UBND tỉnh Long An về việc bãi bỏ Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 13/8/2010 và Quyết định số 48/2010/QĐ-UBND ngày 16/11/2010 và Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 14/02/2011 của UBND tỉnh Long An Ngày hết hiệu lực 15/02/2016
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.