• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 21/10/2006
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
Số ký hiệu 105/2006/NĐ-CP Ngày ban hành 22/09/2006
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 21/10/2006
Nguồn thu thập Công báo số 11+12 năm 2006 Ngày đăng công báo 06/10/2006
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.