• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 17/07/2015
Về đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 -2020
Số ký hiệu 161/2015/NQ-HĐND Ngày ban hành 07/07/2015
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 17/07/2015
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam Chủ tịch Nguyễn Ngọc Quang
Phạm vi
  • ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.