• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/09/2016
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 10/2016/TT-BTP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
22/07/2016 Văn bản được ban hành 10/2016/TT-BTP
10/09/2016 Văn bản có hiệu lực 10/2016/TT-BTP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.