• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 06/06/2016
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 59/2016/TT-BQP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
21/04/2016 Văn bản được ban hành 59/2016/TT-BQP
06/06/2016 Văn bản có hiệu lực 59/2016/TT-BQP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.