• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 06/07/2009
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 13/2009/TT-BKHCN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
20/05/2009 Văn bản được ban hành 13/2009/TT-BKHCN
06/07/2009 Văn bản có hiệu lực 13/2009/TT-BKHCN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.