• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 04/08/2008
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 90/2008/QĐ-TTg
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
09/07/2008 Văn bản được ban hành 90/2008/QĐ-TTg
04/08/2008 Văn bản có hiệu lực 90/2008/QĐ-TTg
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.