• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2013
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 94/2013/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
08/07/2013 Văn bản được ban hành 94/2013/TT-BTC
01/09/2013 Văn bản có hiệu lực 94/2013/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.