• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/04/2001
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 40/2001/QĐ-BNN-TCCB
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
09/04/2001 Văn bản được ban hành 40/2001/QĐ-BNN-TCCB
24/04/2001 Văn bản có hiệu lực 40/2001/QĐ-BNN-TCCB
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.