• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 25/12/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2006
Nghị quyết Về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2004
Số ký hiệu 6.2/2005/NQ-HĐ Ngày ban hành 15/12/2005
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 25/12/2005
Nguồn thu thập Trung tâm Lưu trữ tỉnh Quảng Trị Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị Chủ tịch Nguyễn Viết Nên
Phạm vi
  • Tỉnh Quảng Trị

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Đã thực hiện xong Ngày hết hiệu lực 01/01/2006
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.