• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 26/03/2001
  • Ngày hết hiệu lực: 01/04/2004
Về việc ban hành bản quy định một số điểm cụ thể để thực hiện Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000, Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999, Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về Quy chế quản lý Đầu tư và Xây dựng và Quy chế đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu 86/2001/QĐ-UB Ngày ban hành 26/03/2001
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 26/03/2001
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Chủ tịch Bùi Quang Vinh
Phạm vi
  • Tỉnh Lào Cai

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực bị thay thế Ngày hết hiệu lực 01/04/2004
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.