• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/1997
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2000
Quyết định ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
Số ký hiệu 1062-TC/QĐ/CSTC Ngày ban hành 14/11/1996
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/01/1997
Nguồn thu thập Công báo điện tử; Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Phạm Văn Trọng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.