• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 16/11/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 27/08/2011
V/v Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng
Số ký hiệu 36/2008/QĐ-UBND Ngày ban hành 06/11/2008
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 16/11/2008
Nguồn thu thập công báo Ngày đăng công báo 25/11/2008
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Chủ tịch Lê Hữu Phúc
Phạm vi
  • Tỉnh Quảng Trị

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Do Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 17/8/2011 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng thay thế Ngày hết hiệu lực 27/08/2011
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.