• Quyết định 2851/QĐ-BNN-TCCB

  Ban hành Quy chế mẫu về quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp tỉnh đặt tại địa bàn cấp huyện với Uỷ ban nhân dân cấp huyện; các nhân viên kỹ thuật công tác trên địa bàn cấp xã với Uỷ ban nhân dân cấp xã

  08/10/2009

  08/10/2009

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 589/QĐ-TTg

  Về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050

  20/05/2008

  15/06/2008

 • Quyết định 1570/2006/QĐ-TTg

  Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025

  27/11/2006

  27/11/2006

 • Quyết định 2525/2003/QĐ-BGTVT

  Về việc ban hành “Quy định thi công công trình trên đường bộ đang khai thác”

  28/08/2003

  12/09/2003

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 4391/2002/QĐ-BGTVT

  Về việc ban hành Quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân khi vi phạm về quản lý, bảo đảm chất lượng các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông

  27/12/2002

  11/01/2003

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.