• Chỉ thị 52/CT-UB

  Về một số biện pháp cấp bách nhằm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 1990 của thành phố.

  10/12/1990

  10/12/1990

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 19/CT-UB

  Về việc đẩy mạnh công tác chỉnh trang, sửa chữa và xây dựng nhà ở mới, làm đẹp thành phố, chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Hồ Chủ tịch.

  29/06/1989

  29/06/1989

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 04/CT-UB

  Về việc giải quyết các trường hợp sai sót trong việc thực hiện chủ trương bán nhà cấp 3, 4 theo Quyết định số 140/QĐ-UB ngày 15-7-1985 của Ủy ban nhân dân thành phố.

  25/02/1989

  25/02/1989

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 60/QĐ-UB

  Ban hành quy định về việc tiếp tục bán giá nhà cấp 3, 4 thuộc quyền sở hữu của Nhà nước tại TP Hồ Chí Minh cho cán bộ, công nhân viên, gia đình chính sách và nhân dân lao động đang sử dụng.

  25/02/1989

  25/02/1989

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 20/QĐ-UB

  Về việc ban hành Quy định tạm thời xử lý vi phạm xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh.

  19/01/1988

  19/01/1988

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 134/QĐ-UB

  Về việc sửa đổi và bổ sung một số điểm trong công tác bán hóa giá nhà cấp 3, cấp 4.

  07/07/1987

  07/07/1987

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 19/CT-UB

  Về việc quản lý và kiểm tra chất lượng sản phẩm đối với các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng.

  09/06/1987

  09/06/1987

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 13/CT-UB

  Về việc điều chỉnh hệ số trượt giá trong XDCB ở thành phố Hồ Chí Minh.

  04/04/1987

  01/03/1987

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 47/QĐ-UB

  Về việc ủy nhiệm cho giám đốc Công an TP.Hồ Chí Minh giao cho lực lượng cảnh sát trật tự công an tp nhiệm vụ kiểm tra các công trình đã hoặc đang được xây dựng trên địa bàn thành phố

  13/03/1987

  13/03/1987

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 03/CT-UB

  Về việc chăm sóc, bảo vệ quản lý tốt các công viên và cây xanh trong thành phố.

  06/02/1987

  06/02/1987

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.