• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 25/12/2012
Ban hành một số biếu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại
Số ký hiệu 12/2012/TT-BTP Ngày ban hành 07/11/2012
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 25/12/2012
Nguồn thu thập Công báo số 669+670, năm 2012 Ngày đăng công báo 28/11/2012
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Trọng tài thương mại
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.