• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 17/02/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2017
Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Số ký hiệu 02/2014/TT-BTC Ngày ban hành 02/01/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 17/02/2014
Nguồn thu thập Công báo số 217+218, năm 2014 Ngày đăng công báo 22/02/2014
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý thuế, phí và lệ phí
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Vũ Thị Mai
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 hướng dẫn phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Ngày hết hiệu lực 01/01/2017
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.