• Quyết định 2740/1998/QĐ-UB

  V/v ban hành quy định tạm thời về việc nuôi chó và phòng ngừa bệnh dại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  10/11/1998

  10/11/1998

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 2669/1998/QĐ-UB

  V/v Ban hành quy định quản lý giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  04/11/1998

  04/11/1998

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 2655/1998/QĐ-UB

  Về việc ban hành quy định chính sách đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng bãi tắm Thùy Vân thành phố Vũng Tàu

  03/11/1998

  18/11/1998

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 528/1998/QĐ-UB

  V/v Ban hành Quy định về trình tự lập hồ sơ, giao nhận, phân loại, quản lý và nuôi dưỡng đối tượng xã hội

  26/10/1998

  26/10/1998

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 2463/1998/QĐ-UB

  V/v Ban hành quy định tạm thời về tổ chức, quản lý và cấp giấy phép hành nghề vận tải hành khách bằng xe Mô tô, xe gắn máy 2 bánh trên địa bàn tỉnh BR-VT

  19/10/1998

  03/11/1998

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 2394/1998/QĐ-UB

  V/v Ban hành tạm thời mẫu hợp đồng kinh tế giao nhận thầu tư vấn xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  14/10/1998

  14/10/1998

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 2323/1998/QĐ-UB

  V/v Ban hành quy định về trình tự giải quyết các thủ tục hành chính về thẩm định môi trường, cấp giấy xác nhận kiểm soát ô nhiễm, cấp giấy phép về môi trường, giấy chứng nhận kiểm định, bản đăng ký chất lượng hàng hóa

  05/10/1998

  05/10/1998

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 470/1998/QĐ-UB

  V/v ban hành Quy định chế độ làm việc của Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  29/09/1998

  29/09/1998

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 2157/1998/QĐ-UB

  Về việc thực hiện chế độ bảo hiểm y tế cho đại biểu HĐND cấp xã, phường, thị trấn

  24/09/1998

  ...

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 2159/1998/QĐ-UB

  V/v Ban hành quy định tạm thời trình tự thủ tục cấp giấy phép hành nghề văn hóa thông tin cho đối tượng kinh doanh có mức vốn dưới vốn pháp định

  24/09/1998

  24/09/1998

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.