• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
V/v Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Số ký hiệu 25/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành 18/12/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/01/2021
Nguồn thu thập bản chính Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
  • Vệ sinh an toàn và dinh dưỡng
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Phó Chủ tịch Trần Văn Tuấn
Phạm vi
  • Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.