• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 11/01/2021
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2022
Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Số ký hiệu 45/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành 29/12/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 11/01/2021
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND thành phố Đà Nẵng Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh
Phạm vi
  • Thành phố Đà Nẵng

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Được thay thế bởi Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Ngày hết hiệu lực 01/01/2022
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.