• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/09/2022
Sửa đổi, bổ sung Phụ lục giá dịch vụ trông giữ xe tại Bãi đỗ xe 255 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng kèm theo Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng
Số ký hiệu 17/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành 31/08/2022
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 12/09/2022
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Lĩnh vực giá
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND thành phố Đà Nẵng Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh
Phạm vi
  • Thành phố Đà Nẵng

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.