• Thông tư liên tịch 10/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã về lao động, người có công và xã hội

  10/07/2008

  09/08/2008

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư liên tịch 08/TT-LB

  Giải thích và hướng dẫn bổ sung một số điểm và thực hiện Nghị định số 236/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng

  25/08/1986

  20/04/1995

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.