• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 09/08/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 20/11/2015
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã về lao động, người có công và xã hội
Số ký hiệu 10/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV Ngày ban hành 10/07/2008
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 09/08/2008
Nguồn thu thập Công báo số 421 đến số 422, năm 2008 Ngày đăng công báo 25/07/2008
Ngành
  • Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân
Bộ Nội vụ Bộ trưởng Trần Văn Tuấn
Phạm vi
  • Trung Ương

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Ngày hết hiệu lực 20/11/2015
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.