• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/09/2013
Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Số ký hiệu 08/2013/TT-BNV Ngày ban hành 31/07/2013
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/09/2013
Nguồn thu thập Công báo số 515+516, năm 2013 Ngày đăng công báo 31/08/2013
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nội vụ Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ từ năm 2013 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.