Hệ thống hóa

    Previous page Next page Return to chapter overview Các tính năng hỗ trợ:

Ẩn/ Hiện nội dung

Hệ thống hóa

Giới thiệu chung:

 

Là chức năng nhằm hỗ trợ cho người dùng thực hiện tìm kiếm các văn bản theo hệ thống hóa các văn bản.

Trang Hệ thống hóa văn bản được hiển thị như sau:

 

He thong hoa

 

Hỗ trợ cho người dùng dễ dàng Tìm kiếm, khai thác thông tin các thông tin liên quan đến văn bản điều hành do các cơ quan nhà nước của tỉnh, thành ban hành cũng như phối hợp ban hành.

 

Để phục vụ cho việc tìm kiếm văn bản một cách nhanh chóng, chương trình còn hỗ trợ cho phép người dùng thực hiện tìm kiếm nhanh văn bản theo các thông tin Loại văn bản, Danh mục hệ thống hóa (được hiển thị ở các menu bên trái).

hmtoggle_plus1Tìm kiếm theo Loại văn bản

Loại văn bản: hiển thị danh sách các loại văn bản, người dùng kích vào vào từng Loại văn bản để xem danh sách văn bản theo từng loại.

Dia phuong - wpLoai van ban

hmtoggle_plus1Tìm kiếm theo Danh mục hệ thống hóa

Danh mục hệ thống hóa: cho phép người dùng tìm kiếm các văn bản được phân loại theo danh mục hệ thống hóa.

HTH_DM he thong hoa

Ngoài ra, chương trình cho phép người dùng thực hiện tìm kiếm theo các thông tin tìm kiếm rộng hơn, với nhiều điều kiện tìm kiếm hơn:

Tim kiem van ban theo he thong hoa

Các bước thực hiện: Để tìm kiếm được các văn bản, người dùng thực hiện theo các bước sau:

i.Bước 1: Nhập những từ cần tìm kiếm liên quan đến văn bản vào ô Từ khóa tìm kiếm. Chương trình sẽ tự động tìm kiếm từ khóa nằm trong các trường thông tin Số ký hiệu, Trích yếu.

ii.Bước 2: Ngoài ra, chương trình hỗ trợ người dùng có thể tìm kiếm kết hợp các thông tin Loại văn bản, Danh mục, ngày ban hành....

iii.Bước 3: Chọn Tìm kiếm để xác nhận việc tìm kiếm văn bản.