• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/06/2015
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
22/04/2015 Văn bản được ban hành 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN
08/06/2015 Văn bản có hiệu lực 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.