• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/1995
  • Ngày hết hiệu lực: 01/05/2013
Lao động
Số ký hiệu Không số Ngày ban hành 23/06/1994
Loại văn bản Bộ luật Ngày có hiệu lực 01/01/1995
Nguồn thu thập Công báo số 18 Ngày đăng công báo 30/09/1994
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Bộ luật 10/2012/QH13 Lao động Ngày hết hiệu lực 01/05/2013
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.