• Nghị quyết 06/1997/NQ-HĐND

  Về huy động sự đóng góp của nhân dân và các tổ chức kinh tế để tăng cường các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi xã hội tại Lâm Đồng.

  30/07/1997

  30/07/1997

 • Nghị quyết 03/NQ-HĐ-ND

  Về một số chủ trương, biện pháp tổ chức quản lý tôn tạo và khai thác các danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng.

  02/08/1996

  02/08/1996

 • Nghị quyết 02/NQ-HĐND

  Về việc triển khai thực hiện Nghị định 87/CP, 88/CP của Chính Phủvà chỉ thị 814/TTg của Thủ Tướng Chính Phủ về tăng cường quản lý, thiết lập trật tự, kỷ cương trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng".

  31/01/1996

  31/01/1996

 • Nghị quyết 05/NQ-HĐND

  Về việc tăng cường công tác tổ chức tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

  21/07/1995

  21/07/1995

 • Nghị quyết 06/NQ-HĐND

  Về việc thông qua kế hoạch cải cách một bước nền hành chính nhà nước

  21/07/1995

  21/07/1995

 • Nghị quyết 03/NQ-HĐND

  Về việc triển khai thực hiện Nghị định 36/CP của Chính phủ và Chỉ thị 317/TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

  21/07/1995

  21/07/1995

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.