• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 07/11/2010
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 145/2010/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
23/09/2010 Văn bản được ban hành 145/2010/TT-BTC
07/11/2010 Văn bản có hiệu lực 145/2010/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.