• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 08/10/2020
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2022
Về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng
Số ký hiệu 194/2020/NQ-HĐND Ngày ban hành 28/09/2020
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 08/10/2020
Nguồn thu thập bản chính văn bản Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký HĐND tỉnh Lâm Đồng Chủ tịch Trần Đức Quận
Phạm vi
  • tỉnh lâm đồng

Thông tin áp dụng

Về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.