• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 19/12/2022
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 188/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Số ký hiệu 148/2022/NQ-HĐND Ngày ban hành 09/12/2022
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 19/12/2022
Nguồn thu thập bản chính văn bản Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký HĐND tỉnh Lâm Đồng Chủ tịch Trần Đức Quận
Phạm vi
  • tỉnh lâm đồng

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.