• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/12/2023
Lịch sử hiệu lực: Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
28/11/2023 Văn bản được ban hành số 25/2023/NQ-HĐND
08/12/2023 Văn bản có hiệu lực số 25/2023/NQ-HĐND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.