• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 15/11/2021
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam
Số ký hiệu 26/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành 03/11/2021
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 15/11/2021
Nguồn thu thập Bản ký số Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Chủ tịch  
Phạm vi
  • Tỉnh Quảng Nam

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.