• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2022
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Số ký hiệu Số: 28/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành 18/10/2022
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/11/2022
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Chủ tịch  
Phạm vi
  • ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.