• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/05/2022
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 13/2022/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
28/04/2022 Văn bản được ban hành 13/2022/QĐ-UBND
10/05/2022 Văn bản có hiệu lực 13/2022/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.