• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 20/12/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 04/05/2015
Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban dân tộc tỉnh Quảng Trị
Số ký hiệu 22/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành 10/12/2010
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 20/12/2010
Nguồn thu thập Công báo Ngày đăng công báo 25/12/2010
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Chủ tịch Nguyễn Đức Cường
Phạm vi
  • Tỉnh Quảng Trị

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 06/2015/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị Ngày hết hiệu lực 04/05/2015
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.