• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 03/03/2009
Hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường
Số ký hiệu 135/2008/TT-BTC Ngày ban hành 31/12/2008
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 03/03/2009
Nguồn thu thập Công báo số 125+126 Ngày đăng công báo 16/02/2009
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý ngân sách
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.