• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/10/2018
  • Ngày hết hiệu lực: 20/07/2023
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Số ký hiệu 113/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 31/08/2018
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 15/10/2018
Nguồn thu thập Công báo Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Công chức, viên chức
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực được quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế Ngày hết hiệu lực 20/07/2023
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.