• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/09/2010
Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Số ký hiệu 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV Ngày ban hành 27/07/2010
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 15/09/2010
Nguồn thu thập Công báo số 536+537, năm 2010 Ngày đăng công báo 08/09/2010
Ngành
  • Nội vụ
  • Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ trưởng Lê Doãn Hợp
Bộ Nội vụ Bộ trưởng Trần Văn Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.